Πρακτικό Ίδρυσης Αθλητικού Σωματείου

Standard

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«……………………………………………………………..»
Στην ………………………….. σήμερα την …….. οι παρακάτω υπογεγραμμένοι, έχοντες κατά το
νόμο προσόντα για την ίδρυση σωματείου, αποφασίσαμε τα παρακάτω:

Συνέχεια ανάγνωσης

Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης

Standard

Προβλέπεται περίπτωση διόρθωσης της ληξιαρχικής πράξης, εφόσον επήλθε οποιαδήποτε μεταβολή που καθιστά επιβεβλημένη τη διόρθωση και είναι δυνατή, ανεξάρτητα αν η εσφαλμένη αναγραφή οφείλεται σε αναληθή δήλωση ή σε σφάλμα του ληξίαρχου (βλ. παρατηρήσεις Π. Αρβανιτάκη – 24984/ 1998 ΜπρΘες Αρμ 1999 – 248)

Συνέχεια ανάγνωσης

Αναστολή εκτέλεσης διαταγών πληρωμής

Standard

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την παρούσα Αποφασή του αναστέλλει την εκτέλεση δύο διαταγών πληρωμής,  που εκδόθηκαν από οφειλή δύο πιστωτικών κάρτων, μέχρι την εκδίκαση της ανακοπής.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανάρτηση από το Εθνικό Κτηματολόγιο Προσωρινών Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων(II)

Standard

Το Κτηματολογικό Γραφείο με την ανάρτηση των Προσωρινών Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων, αποστέλλει σ τους ιδιοκτήτες φάκελο που εμπεριέχει  Απόσπασμα Πίνακα Ανάρτησης και Απόσπασμα Διαγράμματος Ανάρτησης,  προκειμένου να επιβεβαιώνουν τις εγγραφές των εμπράγματων δικαιωμάτων τους.

Συνέχεια ανάγνωσης

Προϋποθέσεις έγκυρης συναίνεσης ασθενούς για τη διενέργεια ιατρικών πράξεων.

Standard

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Αριθ. 5689/2017

«Προϋποθέσεις έγκυρης συναίνεσης ασθενούς για την διενέργεια ιατρικών πράξεων. Προσβολή της προσωπικότητας σε περίπτωση αισθητικής επέμβασης.»

Συνέχεια ανάγνωσης

Συναινετικό διαζύγιο και παραίτηση από τα ένδικα μέσα.

Standard

Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί η δικαστική απόφαση για συναινετικό διαζύγιο, αλλά δεν εμφανίζεται ο ένας εκ των συζύγων για να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα, τότε πρέπει o άλλος σύζυγος να του/της κοινοποιήσει την απόφαση με δικαστικό επιμελητή.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ιατρικό σφάλμα

Standard

Έκταση ευθύνης.

Από τις διατάξεις του άρθρου 24 α.ν 1565/1939 «περί Κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος, που διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του ΑΚ κατά το άρθρ. 47 του ΕισΝΑΚ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 330 και 914 ΑΚ, προκύπτει ότι ο ιατρός ευθύνεται σε αποζημίωση για τη ζημία που έπαθε ο ασθενής πελάτης του από κάθε αμέλειά του,

Συνέχεια ανάγνωσης