Επαναλειτουργία του δικηγορικού γραφείου

Standard
⚖️ Το δικηγορικό γραφείο της Αικατερίνης Φραγκιαδάκη επαναλειτουργεί από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020. Όπως πάντα η επίσκεψη γίνεται με προκαθορισμένο ραντεβού. Συνέχεια ανάγνωσης

Κληρονομική αποσφράγιση II

Standard

Για αποσφράγιση οικίας από τους κληρονόμους του αποβιώσαντος,  απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα από το δικαστήριο:

1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

2. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Συνέχεια ανάγνωσης

Σφράγιση – Αποσφράγιση I

Standard

Scan_Apofasi179

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του του νόμου 4055/2012, από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής μπορεί να ζητηθεί από το κατά τόπο αρμόδιο Ειρηνοδικείο η σφράγιση προς διασφάλιση της περιουσίας του αποβιώσαντος

Συνέχεια ανάγνωσης