Αναστολή προθεσμιών κατά τη συμφιλιωτική διαδικασία και τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών

Standard

Ο εργαζόμενος για τις διαφορές με τον εργοδότη του, που πηγάζουν από τη σχέση εργασίας σύμφωνα με την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των όρων των ατομικών ή των συλλογικών συμβάσεων, για την επίλυση τους, έχει τη δυνατότητα της υποβολής αιτήματος στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Συνέχεια ανάγνωσης

Λακκούβα στο δρόμο

Standard

Σε περίπτωση υλικής ζημίας από λακκούβα στο δρόμο ελέγχουμε σε ποιόν ανήκει ο δρόμος. Μπορεί να είναι του δημοσίου ή του δήμου.
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο ίδιος δρόμος για τη δεξιά πλευρά του να ανήκει στον ένα δήμο και η αριστερή του στον όμορο δήμο.

Συνέχεια ανάγνωσης

Μαθητές στρατιωτικών σχολών που παραιτούνται.

Standard

Οι μαθητές στρατιωτικών σχολών που παραιτούνται δεν λαμβάνουν αποζημίωση αλλά οφείλουν να καταβάλλουν.

Σχετικά με την παρ. 2 άρθρο 8 του Ν. 1911/1990 » Μαθητές των παραγωγικών σχολών υπαξιωματικών των κλάδων των Ενόπλων δυνάμεων, οι δόκιμοι κελευστές του Πολεμικού Ναυτικού όταν αποβάλλουν την ιδιότητά τους αυτή για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από λόγους υγείας ή και πτητικής ανεπάρκειας για τους μαθητές της σχολής Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων, υποχρεώνται να καταβάλλουν στο Δημόσιο αποζημίωση, που είναι ίση με το γινόμενο του 50% του συνόλου των μηνιαίων καθαρών αποδοχών του λοχία και αντίστοιχων επί τον αριθμό των μηνών, που έχουν φοιτήσει στη σχολή

Συνέχεια ανάγνωσης