Νομοθεσία ά αποκλεισμού (πράξεις νομοθετικού περιεχομένου)

Standard
1) την υπ΄αρθ 15791 απόφαση (ΦΕΚ Β΄784/10-03-2020) για την αναστολή λειτουργίας του Δικαστικού Μεγάρου του Ειρηνοδικείου Αθηνών λόγω του αιφνίδιου συμβάντος της πυρκαγιάς, Συνέχεια ανάγνωσης

Ενδικοφανείς προσφυγές ΟΠΕΚΑ II

Standard

Ο ΟΠΕΚΑ με ανακοίνωσή του, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, ότι λόγω κορονοϊού, από τις 16-03-2020 έως τις 30-04-2020, αναστέλλεται η εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών, που αφορούν διακοπή, αναστολή, καταλογισμό των πάσης φύσεως προνοιακών επιδομάτων, που χορηγεί ο Οργανισμός.

Συνέχεια ανάγνωσης

Λειτουργία του δικηγορικού γραφείου από 12-03- 2020 έως 27-03-2020

Standard

Το γραφείο της δικηγόρου Αικατερίνης Φραγκιαδάκη συμμορφούμενο με τις υποδείξεις της Πολιτείας και προσπαθώντας να συμβάλλει στην προστασία των εντολέων του και προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, από την έκδοση του ΦΕΚ Β 833/ 12-03-2020 της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020 παραμένει κλειστό και εφαρμόζει τις νομικές εργασίες από απόσταση.

Συνέχεια ανάγνωσης

Αναστολή εκτέλεσης διαταγών πληρωμής

Standard

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την παρούσα Αποφασή του αναστέλλει την εκτέλεση δύο διαταγών πληρωμής,  που εκδόθηκαν από οφειλή δύο πιστωτικών κάρτων, μέχρι την εκδίκαση της ανακοπής.

Συνέχεια ανάγνωσης