Απόφαση: Ακύρωση δύο διαταγών πληρωμής

Standard

Το Ειρηνοδείο Αθηνών έκανε δεκτή ανακοπή και ακύρωσε δύο (2) διαταγές πληρωμής, που είχαν εκδοθεί για δύο (2) διαφορετικές πιστωτικές κάρτες

Συνέχεια ανάγνωσης

Αναστολή εκτέλεσης διαταγών πληρωμής

Standard

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την παρούσα Αποφασή του αναστέλλει την εκτέλεση δύο διαταγών πληρωμής,  που εκδόθηκαν από οφειλή δύο πιστωτικών κάρτων, μέχρι την εκδίκαση της ανακοπής.

Συνέχεια ανάγνωσης