Ακατάσχετα τα αναδρομικά μισθών, συντάξεων, επιδομάτων

Standard

Αριθμός  Γνωμοδότησης 179/2017

( Α΄Τακτική Ολομέλεια)

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία, α) ότι (Τράπεζα στο κείμενο) υποχρεούται να αναγάγει το σύνολο των κατατεθέντων ποσών, που αφορούν αναδρομικώς καταβαλλόμενες συντάξεις, σε μηνιαία καταβολή και να εφαρμόσει την προστατευτική ρήτρα περί ακατασχέτου της μηνιαίας καταβαλλόμενης σύνταξης,

Συνέχεια ανάγνωσης