ΑΣΕΠ- Αίτηση θεραπείας

Standard

Η αίτηση θεραπείας, επιτρέπεται στον υποψήφιο του διαγωνισμού μόνον αν από τον έλεγχο της νομιμότητας των πινάκων κατάταξης, το Α.Σ.Ε.Π. αυτεπαγγέλτως ή κατά παραδοχή ενστάσεως άλλου

Συνέχεια ανάγνωσης