Παλαιά αυτοκίνητα

Standard

Σύμφωνα με το Π.Δ 116/2004, για επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα και για φορτηγά Ι.Χ. κατηγορίας Ν1, με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν τις 4.3.2004, τα οποία δεν βρίσκονται πλέον στην κατοχή των ιδιοκτητών τους,

Συνέχεια ανάγνωσης