Προϊόν υποκλοπής

Standard

Απόφαση 70/2000 ΑΠ

«Παράνομο κρίνεται ένα προϊόν «υποκλοπής» είτε ηχητικό, είτε οπτιακουστικό, μόνο όταν αυτό χρησιμοποιείται εναντίον του κατηγορουμένου.

Ο κατηγορούμενος προκειμένου να αποδείξει την αθωότητας του, έχει δικαίωμα από το νόμο και τη νομολογία, να προσκομίσει οποιοδήποτε υλικό με το οποίο μπορεί να αποδείξει την αθωότητά του»

Συνέχεια ανάγνωσης

Αλκοτέστ

Standard

Εξέταση με ηλεκτρονική αλκοολομετρική συσκευή

1. Ο προσδιορισμός του οινοπνεύματος στον εκπνεόμενο αέρα, γίνεται με τη
χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί από αρμόδιο φορέα
χώρας της Ε.Ε. Οι συσκευές αυτές εκτυπώνουν το αποτέλεσμα του ελέγχου,
καταγράφοντας σε διπλή τουλάχιστον χαρτοταινία το ποσοστό οινοπνεύματος στον
εκπνεόμενο αέρα, που εκφράζεται σε χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο
εκπνεόμενου αέρα, την ημερομηνία, την ώρα, τον αριθμό του οργάνου, τον
αύξοντα αριθμό του ελέγχου και την ημερομηνία και ώρα της τελευταίας
βαθμονόμησης.

Συνέχεια ανάγνωσης