Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας III (διαρκής ενημέρωση)

Standard

• ΦΕΚ Β´ 4054/03-09-2021, Αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.

• ΦΕΚ Β´4206/12-09-2021, Αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

• ΦΕΚ Β´ 4337/18-09-2021, Αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

• ΦΕΚ Β 4441/25-09-2021, Αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.

• ΦΕΚ Β´ 4577/03-10-2021, Αποφάσεις
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60400, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Οκτωμβίου και ώρα 06:00

• ΦΕΚ Β´ 4674/08-10-2021, Αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910, για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.

• ΦΕΚ Β´ 4919/24-10-2021, Αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00

• ΦΕΚ Β´5138/05-11-2021, Αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136, για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00

• ΦΕΚ Β´ 5401/20-11-2021, Αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

* ΦΕΚ Β’ 5673/04-12-2021, Αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 75414, έως και τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

• ΦΕΚ Β´5973/18-12-2021, Αποφάσεις Αρθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.78616, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.

• ΦΕΚ Β´ 6290/29-12-2021, Αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558, για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.

• ΦΕΚ Β´ 32/08-01-2022, Αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 746, για το χρονικό διάστημα ως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00

• ΦΕΚ Β´ 67/14-01-2022, Αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00.

> ΦΕΚ Β´190/26-01-2022, Αρ. Αποφάσεων 4035/26-01-2022, Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων και εισαγγελιών των περιφερειών Αττικής και Κρήτης για την 27 και την 28η Ιανουαρίου 2022.

• ΦΕΚ Β´290/29-01-2022, Αρ.Αποφάσεων Δ1α/Γ.Π.οικ. 4761, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00

• ΦΕΚ Β´ 607/12-02-2022, Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681, έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 πμ

• ΦΕΚ Β´ 766/18-02-2022, Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343, από το Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00

• ΦΕΚ Β 891/25-02-2022, Αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 11974, από τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00

• ΦΕΚ Β´ 1011/04-03-2022, Αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13654, για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 5 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00

• ΦΕΚ Β´1099/11-03-2022, Αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709, για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 12 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00

• ΦΕΚ Β´1302/18-03-2022, Αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00.

• ΦΕΚ Β´1454/25-03-2022, Αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17567, για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022 και ώρα 6:00

• ΦΕΚ Β´ 1547/02-04-2022, Αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18959, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Απριλίου και ώρα 6:00

• ΦΕΚ Β´ 1724/09-04-2022, Αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 6:00.

• ΦΕΚ Β´1882/16-04-2022, Αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22206, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00.

• ΦΕΚ Β´ 2137/30-04-2022, Αποφάσεις Αριθμ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983, για το χρονικό διάστημα από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00.

• ΦΕΚ Β 2369/14-05-2022, Αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00

• ΦΕΚ Β´2676/31-05-2022, Αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819, για το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00

• ΦΕΚ Β´ 3367/30-06-2022, Αποφάσεις Αριθμ. ιθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38083, για το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00.

Αικατερίνη Φραγκιαδάκη

Δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω – DPO

Τηλ: 6974386276 – 6970434892

E-mail : lawyersgroup6@gmail.com

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s