Ιδιωτικό συμφωνητικό παραλαβής και παράδοσης προκαταβολής για αγορά ακινήτου ( υπόδειγμα)

Standard

Ιδιωτικό συμφωνητικό παραλαβής και παράδοσης προκαταβολής ποσού …….. ευρώ για αγορά ακινήτου

Σήμερα, την ….του μηνός ……….. 2021 στην Αθήνα
αφ’ ενός ο μελλοντικός αγοραστής ……………………… του ………… και της
…………………., κάτοικος Αθήνας, επί της οδού …………………….., με ΑΔΤ
…………………… (ΑΤ ………………………….) και με ΑΦΜ ……………………….. (…’ ΔΟΥ
Αθηνών), εκπροσωπούμενος από την πληρεξούσια Δικηγόρο του …… με ΑΜΔΣΑ
με έδρα την ………….οδό…….. και αρ …. και

αφ’ ετέρου η μελλοντική πωλήτρια …………………. του ………………… και της
……………………., κάτοικος ……………………., επί της οδού …………….., με ΑΔΤ
………………………… (ΤΑ …………..) και με ΑΦΜ …………………….. (ΔΟΥ …………………),
εκπροσωπούμενη από την Δικηγόρο του …………………. (ΑΜ ΔΣΑ……………..), με έδρα
την οδό ……………………
συναντήθηκαν, συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα εξής:

1. Ο μελλοντικός αγοραστής προτίθεται να αγοράσει από τη δεύτερη συμβαλλόμενη το διαμέρισμα Β1 επί της περιοχής ……,,και οδού ……..με αρ. … περίπου 80 τ., κείμενο στον 2ο όροφο, που αποτελείται από σαλόνι, δύο(2) υπνοδωμάτια, κουζίνα και αποχωρητήριο
με ποσοστό … στο οικόπεδο της οικοδομής ….% και στα κοινόχρηστα, στις γενικές δαπάνες %
στις ειδικές δαπάνες % και του ανελκυστήρα % , με ψήφους ….. αντί του συμφωνηθέντος ποσού των…..,, ευρώ

2. Ο μελλοντικός αγοραστής παραδίδει εις χείρας της μελλοντικής πωλήτριας το ποσό των ….,.. ευρώ (…,,0,00€) ως
προκαταβολή για την αγορά του ως άνω ακινήτου.

3. Σε περίπτωση που η αγοραπωλησία δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, της μεταμέλειας και της υπαναχώρησης της μελλοντικής πωλήτριας, αναλαμβάνει την υποχρέωση της επιστροφής του ποσού των ….. (…. ,00 €), άνευ οποιασδήποτε άλλης ενέργειας ή όχλησης ή προηγούμενης ειδοποίησης
από πλευράς αυτού.

4. Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό ύψους ………. (…,00 €) θα καταβληθεί και θα εξοφληθεί από τον μελλοντικό αγοραστή κατά την ημέρα υπογραφής του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας, το οποίο θα υπογραφεί ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθήνας …………………………….. (………………, ……………..) Η μελλοντική πωλήτρια από τούδε και στο εξής θα αποκρούει άλλες
προσφορές πώλησης του ανωτέρω ακινήτου, καθώς και ο μελλοντικός αγοραστής θα αποσύρει το ενδιαφέρον του για άλλα ακίνητα.

5. Η μελλοντική πωλήτρια θα προβεί άμεσα στις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ολοκλήρωση της πώλησης του ως άνω ακινήτου (ενδεικτικά και μη περιοριστικά, έκδοση βεβαίωσης μηχανικού περί μη αυθαιρεσιών, τακτοποίηση τυχών αυθαιρέτων
κατασκευών, έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ κ.λ.π.). Θα φροντίσει δε επίσης για την εξόφληση όλων των λογαριασμών ΔΕΚΟ και όλων των
οικονομικών εκκρεμοτήτων που βαρύνουν τους ιδιοκτήτες μέχρι την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου. Οικονομικές εκκρεμότητες που
θα βεβαιωθούν μετά την υπογραφή του συμβολαίου αλλά θα αφορούν το διάστημα πριν την πώλησή του θα βαρύνουν τη μελλοντική πωλήτρια και τούτο θα ρυθμιστεί λεπτομερώς με νέο ιδιωτικό συμφωνητικό την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου αγοραπωλησίας.
Προς επίρρωση των ανωτέρω το παρόν, το οποίο δύναται να τροποποιηθεί μόνο εγγράφως, συντάχθηκε, διαβάστηκε, υπογράφεται ως ακολούθως και καθένας εκ των συμβαλλομένων έλαβε από ένα ακριβές αντίγραφο

Τα συμβαλλόμενα μέρη
Ο μελλοντικός αγοραστής Η μελλοντική πωλήτρια

Αικατερίνη Φραγκιαδάκη

Δικηγόρος παρ´Αρείω Πάγω

Τηλ. 6974386276 – 697 0434892

E-mail ; lawyersgroup6@gmail.com

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s