Αναπηρικό αυτοκίνητο ΙΙ

Standard
Στο άρθρο 16 του Νόμου 1798/88, ΦΕΚ Α’ 166/1988, ορίζoνται οι κατηγορίες αναπήρων που δικαιούνται αναπηρικό αυτοκίνητο.   Στο ΦΕΚ Β΄2710 /24-10-2013, περιγράφεται η διαδικασία ιατρικής εξέτασης των ατόμων με αναπηρία, για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και από τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών οχημάτων, που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρία του άρθρου 16 παράγραφος 1 του νόμου 1798/88, με βάση τις ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ και στο Παράρτημα ΙΙ, εμπεριέχεται πίνακας αντιστοίχισης των παθήσεων του άρθρου 16 του Ν. 1798/88, με τις παθήσεις του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 3846/2010 ( ΦΕΚ Α΄66/11-05-2010) για ορισμένες κατηγορίες παθήσεων ορίζεται ότι η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον. 1. Η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που κρίνονται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ως πάσχοντες από: α) Σύνδρομο Down – αυτισμό – υψηλού βαθμού νοητική υστέρηση, β) ακρωτηριαστικές βλάβες άνω ή κάτω άκρων, γ) φωκομέλειες, δ) νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή ε) έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρών ή άλλων συμπαγών οργάνων καθορίζεται επ’ αόριστον, στ) τυφλώτης, ζ) παραπληγία τετραπληγία και η) ινώδης κυστική νόσος. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία εκδίδεται εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος συγκροτείται επιστημονική επιτροπή, που απαρτίζεται από ιατρούς του ειδικού σώματος υγειονομικών επιτροπών του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Με όμοια απόφαση, μετά από πρόταση της ανωτέρω επιτροπής καθορίζονται και άλλες, πλην των ανωτέρω, παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον. Επομένως, από τον συνδυασμό των δύο ανωτέρω νόμων, ερμηνευτικά προκύπτει ότι οι οκτώ προαναφερόμενες κατηγορίες Αμεα , που έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% απ´αόριστον και έλαβαν έγκριση προ του έτους 2010, από επιτροπή( ΑΣΥΕ, ΙΚΑ, Νομαρχιακή) για την αγορά αναπηρικού αυτοκίνητου και έτυχαν απαλλαγής των τελών ταξινόμησης ή συνεχίζουν να διατηρούν το αρχικό, δεν θα πρέπει να ξαναπεράσουν από τη διαδικασία των ΚΕΠΑ, για την αγορά νέου αυτοκινήτου ή τη διατήρηση του υπάρχοντος και την απαλλαγή του από τα τέλη κυκλοφορίας. Για περισσότερες πληροφορίες: Αικατερίνη Φραγκιαδάκη Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Τηλ: 6974386276- 6970434892 Email: lawyersgroup6@gmail.com
Παζλ από ελαιογραφίες μου