Ρευματοκλοπή ( απόφαση)

Standard
Δικάζοντας ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ την κατηγορούμενη με τα παρακάτω στοιχεία : Επώνυμο ……………Όνομα: ΚΥΡΥΣΣΕΙ αυτήν αθώα κατ΄άρθρο 381 παρ. 4 Π.Κ για την πράξη ΚΛΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ΄ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ που έλαβε χώρα …….από τις … έως τις,……. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο ΑΘΗΝΑ../../2020 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες Αικατερίνη Φραγκιαδάκη Δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω Τηλ: 6974386276- 6970434892 Email : lawyersgroup6@gmail.com