Άδεια αποποίησης κληρονομίας για λογαριασμό ανήλικου τέκνου (Απόφαση Ειρηνοδικείου)

Standard

Αριθμός …/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ…………………………

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ……………., με την παρουσία της Γραμματέας…………………

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις………….2017 προκειμένου να δικάσει την από……………. και με αριθμό κατάθεσης ../2016 αίτηση, που προσδιορίστηκε για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο, με αντικείμενο την παροχή αδείας αποποίησης κληρονομιάς επαχθείσας σε ανήλικο.

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ 1) ………………και της 2) ……………….αμφοτέρων κατοίκων…..ως ασκούντων την γονική μέριμνα της ανήλικης θυγατέρας τους ………………..κατοίκου ως άνω, οι οποίοι παραστάθηκαν μετά της πληρεξουσίας δικηγόρους τους Αικατερίνης Φραγκιαδάκη.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, η πληρεξούσια δικηγόρος των αιτούντων ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις της.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι αιτούντες ζητούν, υπό την ιδιότητά τους ως ασκούντων από κοινού τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου τους, να του χορηγηθεί η δικαστική άδεια να αποποιηθούν για λογαριασμό του και λόγω της χρονικά προγενέστερης αποποίησης της δεύτερης αιτούσας την επαχθείσα σε αυτό κληρονομιά του παππού του, (πατέρας της δεύτερης αιτούσας)…….του …της…κατοίκου εν ζωή…, χωρίς να αφήσει διαθήκη, για το λόγο ότι η κληρονομιά του στερείται παντελώς ενεργητικού, ενώ αντιθέτως έχει αυξημένο παθητικό και ως εκ τούτου, η αποδοχή της, ακόμα και με το ευεργέτημα της απογραφής καθίσταται άσκοπη και μη συνάδουσα προς το συμφέρον του ανήλικου τέκνου τους. Με το περιεχόμενο αυτό η αίτηση αρμοδίως εισάγεται καθ΄ύλην και κατά τόπον στο Δικαστήριο προκειμένου να συζητηθεί κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας 740 και 797ΚΠολΔ και είναι ορισμένη (άρθρο 216 αρ. 1 ΚΠολΔ, στις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις, σε συνδυασμό με εκείνες του 1510, 1526 και 1625 παρ. 1 ΑΚ. Πρέπει επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ΄ουσίαν, δεδομένου ότι έχει έχει τηρηθεί η προδικασία που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 748 παρ.2 ΚΠολΔ (βλ. την υπ΄αριθ…………από την οποία αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη επίδοση της κρινόμενης αίτησης στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς).

 

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρας των αιτούντων, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, όλων των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι αιτούντες και από όλη γενικά τη διαδικασία, αποδείχτηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά. Στις…/2016 απεβίωσε στο Νοσοκομείο….. ο πατέρας της δεύτερης αιτούσας ….του …της ..κάτοικος εν ζωή….καταλείποντας ως πλησιέστερους συγγενείς του κατά το χρόνο θανάτου του(βλ. το με αριθμ. πρωτ. ………….πιστοποιητικό του Γραφείου Δημοτολογίου του Δήμου…….. και επειδή δεν άφησε διαθήκη (βλ. το με αριθμό ……..πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης του Ειρηνοδικείου Πειραιώς), ως εξ αδιαθέτου κληρονόμους του, κατά την αναλογούσα σε έκαστο μερίδα του επί της κληρονομίας, τα τέκνα του…………….και της……. και την αιτούσα, άπαντες οι οποίοι αποποιήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως την επαχθείσα σε αυτούς κληρονομιά(βλ. τις υπ΄αριθμ. ….,………..και την με αριθμ……σε συνδιασμό με την ………δήλωση διόρθωσης,  δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας ενώπιον του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Πειραιώς). Εξαιτίας των ως άνω χρονικά προγενέστερων αποποιήσεων, η κληρονομία επήχθη, τελικώς στο ανήλικο τέκνο των αιτούντων και εγγόνι του αποβιώσαντος, το οποίο έχει γεννηθεί την……….και το οποίο είναι καθολικός κληρονόμος του αποβιώσαντος, με το ευεργέτημα της απογραφής (αρθρ. 1902 παρ. 2, 1527 και 1650 του ΑΚ). Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η κληρονομιαία περιουσία που επήχθη στο ανήλικο, στερείται ενεργητικού, ενώ, αντιθέτως, είχε αυξημένο παθητικό καθώς ο αποβιώσας είχε οφειλές στην τράπεζα…………….. από δάνεια, ύψους άνω των …………………ευρώ, είχε συμβληθεί ως εγγυητής σε δάνειο ύψους περί…………….ευρώ και τέλος είχε οφειλές προς το Δημόσιο ύψους άνω των…………..ευρώ που προκύπτει από τα προσκομισθέντα έγγραφα της………………….και την εκτύπωση του TAXIS και την κατάθεση της μάρτυρα και σε συνδυασμό με τις αναφερόμενες με τις αναφερόμενες αποποιήσεις. Κατόπιν των ανωτέρω, είναι προφανές ότι,  παρά την επαγωγή της ως άνω κληρονομίας στο ανήλικο τέκνο των αιτούντων, με το ευεργέτημα της απογραφής, προς αποφυγή άσκοπων ταλαιπωρίων και δαπανών του ενόψει του κατάχρεου της κληρονομίας του κληρονομουμένου παππού του, συντρέχει νόμιμος λόγος να παρασχεθεί από το Δικαστήριο στους αιτούντες η σχετική άδεια αποποίησης για λογαρισμό του ανήλικου τέκνου τους. Συνακόλουθα, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΠΑΡΕΧΕΙ την άδεια στους 1)………………………..2)………………….. κάτοικοι……………, ως ασκούντες την γονική μέριμνα της ανήλικης αβάπτιστης θυγατέρας τους…………………, κατοίκου ως άνω, όπως προβούν για λογαριασμό της, υπό την ιδιότητά τους αυτή, σε νομότυπη δήλωση αποποίησης ης εξ αδιαθέτου επαχθείσας σε αυτή κληρονομίας του παππού της………………….. κατοίκου εν ζωή………………………, ο οποίος απεβίωσε…………….και στο Νοσοκομείο…………………… την…………/2016

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε ……………, χωρίς την παρουσία των αιτούντων και του πληρεξούσιου δικηγόρου τους σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο της…………………

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ

Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω

Τηλ: 6974386276

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s